Girotel online is de online versie van girotel.
Omdat een site die volledig met SSL werkt lastig is te volgen heb ik mbv apache een soort ssl proxy gemaakt waarmee het protocol goed te volgen is:
<VirtualHost 192.168.2.1:80>

#  General setup for the virtual host
	DocumentRoot "/web/extern"
	ServerName girotel.itsme.nl
	ServerAdmin itsme@xs4all.nl

	ErrorLog /var/log/httpd/girotel.error_log
	TransferLog /var/log/httpd/girotel.access_log

	ProxyPass / https://www.p3.postbank.nl/
	ProxyPassReverse / https://www.p3.postbank.nl/

	<Directory proxy:https://www.p3.postbank.nl>
		Header rewrite Referer "http://girotel.itsme.nl|https://www.p3.postbank.nl"
		Order deny,allow
		Allow from all
	</Directory>

</VirtualHost>
De rewrite optie is een uitbreiding van mod_headers die het deel van de http header value dat matched aan het deel voor de '|' vervangt door het deel na de '|'. zie deze patch.

zie hier voor een uitgebreidere 'Referer' hack.

cookies

Door de postbank server worden een aantal cookies gezet:

NETSCAPE_LIVEWIRE.PBGNCOOKIE

These are used to communicate to the server:
cookie namevalue
cu11
migirotelnummer
mjgirotelcode
mk1
path/Gironet2
sRekeningAlle
sValutaNLG

TAN authorisation

Tan authorisation is handled by a java applet